Trennwand

Trennwand

1974

Keramik

260cm x 520cm x 18cm